Hvad er meningen ?

Jeg har arbejdet som psykolog siden 1989. De første år med unge på et bo- og behandlingssted, som jeg og Birgitte oprettede. Dernæst som ledelseskonsulent og efterfølgende personaleudviklingschef hos TDC. Så skete der igen et radikalt skift, idet jeg blev teamcoach hos Kaospiloterne, dernæst chef for deres udviklingsafdeling. Efter nogle år etablerede jeg Nyx, hvor jeg i 15 år arbejdede med innovation, kultur- og erhvervssamarbejde, forretningsudviklingsforløb for kreative iværksættere og til sidst udvikling af en ny andelsbevægelse – den kreative andelsbevægelse amba2.

Så gik jeg organisationspsykolog-vejen, gennemførte processer i virksomheder samtidig med at jeg var Outplacementkonsulent.

Så jeg har ikke været i et klassisk psykologunivers, men derimod i et multivers med mangeartede erfaringer, som jeg aktuelt anvender som terapeut, coach og rådgiver for personer der står i en krise eller som ønsker personlig udvikling.

Med denne website vil jeg forsøge at skabe en syntese af mine forskelligeartede indsigter og videregive en forståelse for hvordan personlige forandringsprocesser kan orkestreres. Derfor vil der også være en række øvelser der kan understøtte disse transformationsprocesser.

Jeg baserer det på De Tre Principper, som Sydney Banks er ophavsmand til.

Min intention er at bidrage med viden og metoder til at fremme evnen til at reflektere over egne oplevelser og få indsigt i tankernes natur, for derved at kunne ændre på reaktioner og følelser. Dette sker ikke ved at ændre de ydre omstændigheder, men ved at forstå, at vores oplevelser skabes indefra gennem vores tanker.

I praksis betyder det:

  1. Udforskning af Tankernes Natur: Hjælpe interesserede med at se, hvordan deres tanker skaber deres følelser og oplevelser i nuet.
  2. Bevidsthedens Rolle: Give indsigt i hvordan bevidstheden gør tankerne levende og påvirker, hvordan vi oplever verden.
  3. Adgang til Sind: Opmuntrer til at finde indre ro og visdom ved at forbinde sig med den universelle intelligens, der altid er til stede.

(Billederne på denne website er skabt ved at jeg har lagt mine egne billeder ind i Midjorney, som er en AI billedgenererende robot og bedt den om at lege med dem, i forhold til nogle key words som Sind, Bevidsthed og Tanker. )